Styrelsen

Under 2018 består styrelsen av

  • Per Holm, ordförande, 0769 499 995, perholm6007@gmail.com
  • Patrik Sjöö, sekreterare, 0709 577 368
  • Camilla Ivarsson, kassör
  • Stefan Larsson, ord. ledamot
  • Åsa Dahlqvist-Larsson, ord. ledamot
  • Kristina Johansson, ord. ledamot
  • Petter Andersson, suppleant
  • Per Kristiansson, suppleant
  • Bull Smedler, revisor
  • Marie Oscarsson, revisor