Under 2019 består styrelsen av

  • Patrik Sjöö, ordförande, 072 234 04 03, Gangen75@hotmail.com
  • Katarina Boustedt, sekreterare
  • Linnea Christiansson, kassör
  • Gunilla Sångberg, ord. ledamot
  • Åsa Dahlqvist-Larsson, ord. ledamot
  • Kristina Johansson, ord. ledamot
  • Petter Andersson, suppleant
  • Per Kristiansson, suppleant
  • Bull Smedler, revisor
  • Eva-Lena Niklasson, revisor