Knut och Maria

Fredagen den 8 augusti kl 19.00 i Sjöboden. Entré: 80 kr

Paret Johannesson kommer åter med sköna visor och samstämmig sång, covers och eget material. Medtag egen förtäring.