Kallelse till årsmöte

Söndagen den 28 mars 2021 kl. 15 håller vi ett fysiskt möte för max åtta personer, och online via Microsoft Teams
Alla medlemmar är välkomna! 
OBS! Obligatorisk föranmälan på den här länken, för att säkra att inte fler än åtta samlas. Anmäl dig senast tisdagen den 23 mars.

Plats och länk skickas till de anmälda per epost.