Extra föreningsstämma om kapellets framtid

 7 maj kl 13.30 i Bleketskolans matsal.

Svenska kyrkan Tjörn har beslutat att ta Blekets kapell ur bruk, vilket sker i en särskild gudstjänst den 7 maj kl 15.

Med anledning av beslutet samlades på påskdagen 45 intresserade personer från Bleket med omejd för att höra mer om och diskutera Svenska kyrkans planer för kapellets framtid.

En mycket positiv och enig anda ledde till att fritidsföreningen och bastuföreningen gemensamt kommer att driva frågan om att återföra kapellet till samhället för att där kunna hålla en varierad verksamhet för alla åldrar, under alla årstider.

För att ge arbetsgruppen mandat att agera för föreningen i frågan är medlemmar välkomna att rösta på extra föreningsstämman, på plats eller online.

Röstberättigad är den som är medlem i Blekets fritidsförening för 2023. Om man inte ännu betalat sin medlemsavgift kan man göra det via Swish, läs mer här. Glöm inte att ange namn och epostadress i meddelanderutan vid betalning. 

Notera att medlemskap är per hushåll, dvs ett hushåll har en röst vid rösträkningen. 

Vid behov av rösträkning kommer vi att använda Teams funktion för handuppräckning. 

För den som inte kan delta under mötestiden, varken online eller fysiskt, finns möjlighet att rösta här: https://forms.office.com/e/BWaV65B5Tf

Vänligen rösta inte via den här länken om du deltar på mötet online eller fysiskt, för att minska risken att vi räknar röster dubbelt. 

 Föreningsstämmans agenda

1.      Stämmans öppnande

2.      Stämmans behöriga utlysning

3.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

4.      Styrelsens förslag till beslut i fråga om Blekets kapell

  • Att styrelsen ges mandat att verka för att Fritidsföreningen skall övertaga Blekets kapell från Svenska kyrkan
  •  Att styrelsen tillsätter en särskild kommitté som utvärderar de detaljerade förutsättningarna för ett sådant övertagande
  • Att styrelsen ansvarar för att eventuella beslut i frågan om övertagande av Blekets kapell tas inom ramen för Fritidsföreningens stadgar

5.      Mötets avslutande

Länk för att delta online via Teams finns här.

Frågor? Vänd dig till kapellet@bleketsfritidsforening.se