Under 2024 består styrelsen av

 • Ulf Kardell, ordförande, 0766697357, ordforande@bleketsfritidsforening.se
 • Gordon Pettersson, vice ordförande
 • Ulf Ervér, kassör
 • Johan Lövrup, sekreterare
 • Gunilla Sångberg, ord. ledamot
 • Katarina Boustedt, ord. ledamot
 • Petter Andersson, ord. ledamot
 • Patrik Sjöö, suppleant
 • Carl Besslinger, suppleant
 • Bull Smedler, revisor
 • Bosse Berntsson, revisor
 • Mats Blomberg, revisorssuppleant
 • Peter Larsson, revisorssuppleant
 • Patrik Sjöö, valberedning
 • Gunilla Sångberg, valberedning