Under 2020 består styrelsen av

 • Patrik Sjöö, ordförande, 072 234 04 03, Gangen75@hotmail.com
 • Katarina Boustedt, sekreterare/webmaster
 • Johanna Möndell, kassör
 • Gunilla Sångberg, ord. ledamot
 • Åsa Dahlqvist-Larsson, ord. ledamot
 • Kristina Johansson, ord. ledamot
 • Petter Andersson, suppleant
 • Per Kristiansson, suppleant
 • Bull Smedler, revisor
 • Bosse Berntsson, revisor
 • Gordon Pettersson, valberedning
 • Marie Bronedahl, valberedning