Medlemmar i Blekets fritidsförening har möjlighet att hyra Sjöboden. Under juli månad är sjöboden ej bokningsbar, ej heller de dagar som fritidsföreningen har aktiviteter (se programblad). Därför kan man tidigast boka senare halvan av juni och augusti efter fritidsföreningen har spikat programmet för året. Detta brukar vara klart i april.

Bokning görs via Ulf Kardell, tel. 0766697357 alt. ordforande@bleketsfritidsforening.se

Nyckel hämtar man i samband med hyrtillfället hos Ulf (Kapellvägen 3).

Ordningsregler vid uthyrning

 • Ett hyrestillfälle är mellan 12.00 och 12.00 dagen efter
 • Det råder rökförbud inne i sjöboden
 • All eldning inom hamnområdet är av säkerhetsskäl förbjuden
 • Vänligen respektera att det ska vara tyst och utrymt efter kl. 02.00
 • Övernattning är ej tillåtet
 • Sjöboden ska vara städad senast 12.00 dagen efter. Tänk på att det kan komma morgonpigga badare
 • Med städning menas:
  • Diska och plocka undan det som använts
  • Sopa golvet, tvätta av bord, stolar och golv
  • Plocka undan skräp, även utanför lokalen
  • Städa toaletten
  • Ta med alla sopor, kasta inte skal från skaldjur i vattnet
 • Det finns även en instruktion i sjöboden

Prislista för uthyrning av sjöboden

Hyra för en dag: 750 kr

Betalning sker i samband med att man hämtar nyckeln. Finns önskemål att betala in via bankgiro eller swish är det möjligt. Skriv:  ”Hyra sjöbod” + Namn och telefonnummer

Om det inte är upptaget dagen innan kan man få möjlighet att iordningställa för en ev. tillställning.

Undantag på priset kan finnas, då styrelsen anser att det finns skäl

Medlemmar i styrelsen har möjlighet att hyra gratis vid ett tillfälle per år. De har även förtur på att ha möjlighet att hyra sjöboden på midsommar.

Välkomna önskar Blekets Fritidsförening